logo  Grundejerforening Ebdrup af 24/10 - 1974

 


 

  bestyrelsesliste  
|
  bestyrelsesnyt  
|
  Falkevej 84  
|
  gæstebog  
|
  home  
|
  Huse og grunde  
|
  kontakt  
|
  Kraghøjvej 127  
|
  Kraghøjvej 157  
|
  vedtægter  
|
  velkomstbrev  
|
  vigtige datoer  

           

    

<

 

 

NYT

Under bestyrelsesnyt finder du protokoller mm. fra bestyrelsen   

 

Desuden kan du nu læse/genlæse indholdet af velkomstbrevet

 

         

       

 

 

 

 

   


   
   


 

 Så er det atter tid til at der skal betales kontingent for 2014
 Kontingentet er fortsat 300,00 kroner, hvoraf 200,00 kroner går til vedligeholdelse af veje og fællesarealerne.
 Kontingentet bedes overført til foreningens konto ved Djurslands Bank Kontonr. 7300 1107421
 Husk at opgive navn og adressen i Ebdrup
 Skulle du være i området har du selvfølgelig mulighed for kontant betaling hos formanden Aage Ussing Elmstrøm, Falkevej 142 eller kassereren Sven Engel Falkevej 118.
 Betalt kontingent giver stemmeret ved generalforsamlingen den 29. maj.
 
 

Der indkaldes hermed til foreningens GENERALFORSAMLING, der afholdes den 29. maj 2014 (Kristi himmelfartsdag) kl. 10.00

på Mødestedet ved traktorskuret Falkevej 164A med følgende dagsorden ifølge de gældende vedtægter.

 

 1.                          Valg af dirigent.

 

 2.                          Valg af to stemmetællere.

 

 3.                          Bestyrelsens skriftlige beretning v/ formand Aage Ussing Elmstrøm (FV 142)

 

 4.                          Regnskabsaflæggelse for foreningen samt for veje og fællesarealer v/ kasserer Sven Engel (FV 118).

 

 5.                          Behandling af indkomne forslag. Forslag til generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen (gerne som mail) senest 15. maj. (Se nedenfor)

 

 6.                          Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. pr. grund pr. år.

 

 7.                          Valg til bestyrelsen. På valg er Henning Frier Frederiksen (KV 111), Benny Kolding (FV 106) og Birgitte Høy (FV 66-68)

 

 8.                          Valg af en første suppleant. På valg er Karin Ahlgren Jensen (KV 105)

 

 9.                          Valg af en anden suppleant. På valg er Dorte Ussing Elmstrøm (FV 142)

 

 10.                       Valg af en 1. revisor. På valg er Mogens Jensen (FV 214)

 

 11.                        Valg af en 2. revisor. På valg er Jørgen Hougaard (FV 216)

 

 12.                       Eventuelt.

 

 

 

Under pkt. 5 foreslår bestyrelsen følgende ændring i vedtægternes §4 stk 2:

 

…… ved brev til samtlige grundejere i foreningens områder. Ændres til:

 

…… ved e-mail/opslag til grundejerne i foreningens områder

 

 

 

Husk at medbringe formiddagskaffe og krus + evt. morgenbrød

 

 

 

Efter generalforsamlingen er der fællesdag, hvor der er forskellige arbejdsopgaver, der skal løses:

 
  1. Lappe huller i vejene
  2. Vaske vejskilte, postkasser og tagene herover. (Medbring klud/sæbevand/børste/spand hvis du gerne vil have denne opgave
  3. Rense rabatterne for sten, grene o.a. så vi skåner havetraktoren (medbring hakke/rive)
  4. Petanquebanen renses for ukrudt (medbring hakke/rive)
  5. Balancebommene skal udbedres og den lange fjernes
  6. Gyngerne kontrolleres vedr. ophæng
  7. Grenbunke fjernes
 

Herefter samles vi igen kl. 14.00, hvor der serveres pølser, brød og en øl/vand.

 

 

 

Velkommen til generalforsamlingen/arbejdsdagen